menu
strona główna dane kontaktowe logowanie do systemu
 Nota o banku
Bank Spółdzielczy w Sokołach to najstarsza firma działająca na terenie gminy Sokoły. Jego dzieje związane są nierozerwalnie z historią polskiej spółdzielczości. Początkiem działalności banku był rok 1911. „Wiadomości Łomżyńskie” w wydaniu z dnia 19 lutego 1911 roku zamieściły obwieszczenie o zarejestrowaniu Sokołowskiego Towarzystwa Pożyczkowo – Oszczędnościowego. Pozwolenie na działalność otrzymano pod warunkiem nie używania języka polskiego w załatwianiu interesantów. Pierwszą walutą były ruble, później marki polskie i złotówki. Bank niezależnie od szyldu pod jakim świadczył swoje usługi, walutą jaką się posługiwał zawsze wypełniał misję „Jesteśmy tu i pracujemy dla Was”. Nie prowadził zwykłej działalności gospodarczej, jak firmy działające zgodnie z zasadami kodeksu handlowego, ale wspierał lokalne inicjatywy społeczne i gospodarcze. Nigdy nie był nastawiony na osiąganie maksymalnych zysków, zawsze dbał o rozwój lokalnego środowiska.
Dzisiaj Bank Spółdzielczy w Sokołach chce być bankiem uniwersalnym, solidnym, cieszącym się zaufaniem klientów, zdolnym do utrwalania i wzmacniania pozycji na rynku lokalnym. Pragnie profesjonalnie i kompleksowo zaspokajać potrzeby w usługi finansowe klientów indywidualnych, instytucjonalnych oraz samorządowych.

Bank Spółdzielczy w Sokołach uprzejmie informuje, iż zgodnie z Polityką ujawnień w zakresie profilu ryzyka i poziomu kapitału w Banku Spółdzielczym w Sokołach informacje o charakterze ilościowym i jakościowym dotyczące profilu ryzyka i poziomu kapitału są udostępniane wszystkim zainteresowanym wg stanu na dzień 31-12-2015 w formie papierowej w siedzibie Banku Spółdzielczego w Sokołach przy ulicy Sikorskiego 12.
 Organy statutowe
Zarząd Banku
 • Danuta Perkowska - Prezes Zarządu
 • Anna Kurzyna - Wiceprezes Zarządu
 • Andrzej Kulesza - Członek Zarządu
 • Jan Czarnowski - Członek Zarządu
 • Henryk Pietruczak - Członek Zarządu
Rada Nadzorcza
 • Zbigniew Dworakowski - Przewodniczący Rady
 • Marek Roszkowski - Zastępca Przewodniczącego
 • Jerzy Jamiołkowski - Sekretarz
Członkowie Rady Nadzorczej
 • Edward Kruszewski
 • Wiesław Nasiłowski
 • Andrzej Dworakowski
 • Piotr Zalewski
 • Jan Czajkowski
 • Andrzej Raciborski
 Ocena adekwatności kapitałowej
 Zasady Ładu Korporacyjengo w Banku Spółdzielczym w Sokołach
Przyjęte przez Zarząd Banku i zatwierdzone przez Radę Nadzorczą "Zasady Ładu Korporacyjnego w Banku Spółdzielczym w Sokołach", stanowią zbiór zasad określających relacje wewnętrzne i zewnętrzne Banku w tym relacje z Udziałowcami Banku i Klientami, organizację, funkcjonowanie nadzoru wewnętrznego oraz kluczowych systemów i funkcji wewnętrznych, a także organów statutowych i zasad ich współdziałania, zgodnie z zasadą proporcjonalności i adekwatności wynikającą ze skali, charakteru działalności oraz specyfiki Banku Spółdzielczego w Sokołach.

  Ocena stosowania Zasad Ładu korporacyjnego w Banku Spółdzielczego w Sokołach na 23-02-2022

  Ocena stosowania Zasad Ładu korporacyjnego w Banku Spółdzielczego w Sokołach na 02-03-2021

  Oświadczenie Zarządu Banku Spółdzielczego w Sokołach o stosowaniu "Zasad Ładu Korporacyjnego" wydanych przez KNF

  Polityka Ładu Korporacyjnego Banku Spółdzielczego w Sokołach

  Zasady polityki informacyjnej w Banku Spółdzielczego w Sokołach

  Struktura organizacyjna Banku Spółdzielczego w Sokołach

 Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony danych osobowych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych, dalej: Rozporządzenie) Bank Spółdzielczy w Sokołach informuje o zasadach przetwarzania danych osobowych.

Zobacz dokument

  Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

 Działalność filantropijna
Bank Spółdzielczy w Sokołach angażuje się działania filantropijne na rzecz społeczności lokalnej poprzez przekazywanie darowizn lub inną formę pomocy, odpowiadając na prośby skierowane do Banku.
W poczuciu społecznej odpowiedzialności biznesu Bank uczestniczy poprzez sponsoring i darowizny w przedsięwzięciach o istotnym znaczeniu lokalnym. Każdego roku wspiera projekty o znaczeniu lokalnym, z wielu obszarów życia społecznego, takich jak edukacja, sport czy kultura. Bank wspierając społeczności lokalne oprócz wzmacniania wizerunku poprawia również swoją pozycję rynkową.
Za udzielaną pomoc i wsparcie Zarząd i Pracownicy Banku otrzymują liczne podziękowania i gratulacje.

        

     


 Jubileusz Banku

20 lutego 2011 r. w setną rocznicę powstania Banku Spółdzielczego w Sokołach odbyło się Zebranie Przedstawicieli. Uroczystości jubileuszowe rozpoczęto Mszą Świętą odprawioną w intencji bankowców. Na zebraniu przypomniano historię banku i podsumowano ostatni rok działalności.

czytaj więcej >>

 Dożynki 2013 roku w Bazylice Sokolskiej

Dnia 8 września 2013 roku odbyły się w Parafii Sokoły dożynki diecezjalne. Dziękczynienie za zbiory składali rolnicy z całej diecezji łomżyńskiej, jak również instytucje pracujące na rzecz rolnictwa z gminy Sokoły.

zobacz więcej >>

Bank Spółdzielczy w Sokołach,  ul. Sikorskiego 12,  18-218 Sokoły
tel. 086 274 15 80,   fax 086 274 11 13
e-mail:   sekretariat@bssokoly.pl