menu
strona główna dane kontaktowe logowanie do systemu
 Dane teleadresowe
Bank Spółdzielczy w Sokołach
ul. Sikorskiego 12
18-218 Sokoły

tel. +48 086 274 15 80
fax +48 086 274 11 13

godziny otwarcia:   poniedziałek - piątek od 7.30 do 15.30
godziny otwarcia kas:   poniedziałek - piątek od 7.45 do 15.00
bankomat:   24 godziny

e-mail:   sekretariat@bssokoly.pl

NIP:  722-10-68-170
REGON:  000493988
Organ rejestrujący:  Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy KRS
Numer wpisu do KRS:  0000128867

SWIFT:   GBWCPLPP
 
Punkt Kasowy w Kowalewszczyźnie
Kowalewszczyzna 26

tel./fax +48 78 2741 580

godziny otwarcia:   środa - od 8.00 do 12.00
 
Zasady składania reklamacji, skarg i wniosków

W przypadku posiadania zastrzeżeń dotyczących usług świadczonych przez bank w zakresie wykonywanych czynności bankowych w rozumieniu ustawy Prawo bankowe z dnia 29 sierpnia 1997 r., klient ma prawo złożyć reklamację. Sposób składnia, zakres danych, opisuje zamieszczona instrukcja.

   Zasady składania reklamacji, skarg i wniosków w Banku Spółdzielczym w Sokołach

Wzory formularzy:
   Wzór formularza reklamacji dla klienta indywidualnego
   Wzór formularza reklamacji dla klienta instytucjonalnego
   Wzór formularza reklamacyjnego dotyczący karty dla klienta indywidualnego
   Wzór formularza reklamacyjnego dotyczący karty dla klienta instytucjonalnego
   Wzór formularza reklamacyjnego dotyczącego reklamacji ubezpieczeniowych
Bank Spółdzielczy w Sokołach,  ul. Sikorskiego 12,  18-218 Sokoły
tel. 086 274 15 80,   fax 086 274 11 13
e-mail:   sekretariat@bssokoly.pl