menu
strona główna dane kontaktowe logowanie do systemu
 Usługa bankofonu
Proponowana usługa Bankofon skierowana jest do wszystkich Klientów indywidualnych, rolników, firm i instytucji, posiadających rachunki w Banku Spółdzielczym Sokoły. Usługa umożliwia szybki i łatwy dostęp do informacji o rachunku. Aby skorzystać z Bankofonu potrzebny jest tylko telefon z możliwością wybierania tonowego, znajomość swojego numeru modulo i PIN (dla uproszczenia i wygody korzystania wprowadzono skrócone numery identyfikujące poszczególne rachunki klienta).


Bankofon umożliwia
 • sprawdzenie stanu rachunku
 • wykonywanie zleceń z rachunku zdefiniowanych przez pracownika banku zgodnie z dyspozycją klienta
 • uzyskanie informacji o ostatnich operacjach na rachunku
 • uzyskanie aktualnych informacji o dostępnych w banku usługach
 • zastrzeżenie karty bankomatowej lokalnej

Zasada działa
Dzięki bezpośredniemu połączeniu z systemem księgowym, Bankofon umożliwia Państwu dostęp do rachunków bez konieczności kontaktowania się z pracownikiem Banku. Odpowiednią informację uzyskają Państwo, wybierając określoną kombinację cyfr na klawiaturze telefonu zgodnie z podpowiedziami automatycznego lektora.


Uwaga techniczna
Informacje udzielane przez Bankofon dostępne są z telefonu działającego w systemie tonowym lub telefonu komórkowego.


Jak sprawdzić, czy aparat pracuje w trybie tonowym?
Wybierz na klawiaturze telefonu 5 - jeżeli:
- usłyszysz jeden dźwięk, to znaczy, że Twój aparat wybiera tonowo i możesz korzystać z Bankofonu,
- usłyszysz 5 dźwięków, to znaczy, że aparat wybiera impulsowo. Poszukaj na obudowie telefonu przełącznika T/P (lub Tone/Pulse) i przełącz na T (Tone).


Jak skorzystać z Bankofonu ...
 • ...należy wybrać numer telefonu udostępniony przez Bank,
 • po uzyskani połączenia, automatyczny lektor poprosi o wprowadzenie numeru Klienta oraz kodu PIN,
 • gdy obydwa numery będą wprowadzone prawidłowo, usłyszą Państwo listę usług dostępnych w serwisie. Wybierając odpowiednią cyfrę z klawiatury telefonu będzie można skorzystać z poszczególnych opcji:

 • 1.   stan rachunków,
  2.   lista rachunków,
  3.   informacje o usługach dostępnych w Banku,
  4.   tabela kursów walut,
  5.   historia operacji,
  6.   karty bankomatowe,
  7.   realizacja zleceń,
  8.   zmiana hasła dostępu.
W trakcie połączenia nie trzeba czekać do końca czytania listy usług - można w dowolnym momencie wybrać odpowiednią cyfrę z klawiatury telefonu.

Numer Klienta i kod PIN są numerami poufnymi, znanymi wyłącznie posiadaczowi rachunku. Dla bezpieczeństwa informacji nie należy podawać tych numerów osobom niepowołanym.
Bank Spółdzielczy w Sokołach,  ul. Sikorskiego 12,  18-218 Sokoły
tel. 086 274 15 80,   fax 086 274 11 13
e-mail:   sekretariat@bssokoly.pl