menu
strona główna dane kontaktowe logowanie do systemu
 "Spółdzielnie budują lepszy świat"
"Spółdzielnie budują lepszy świat" – to hasło Międzynarodowego Roku Spółdzielczości, którym był rok 2012. Spółdzielczość ma za sobą długa historię, przeżywała trudne okresy, ale przetrwała dlatego że jest potrzebna ludziom. Obok działalności prywatnej i państwowej, działalność w formie spółdzielczej jest ważnym segmentem gospodarki. Spółdzielczość to miejsca pracy i rozwój gospodarczy.

Najłatwiej budować "lepszy świat" dzieląc się zyskiem z potrzebującymi. W minionym roku wspieraliśmy różnorodne inicjatywy lokalnej społeczności, m.in. festyny, bieg niepodległości, konkursy organizowane przez szkoły, parafie. Nieśliśmy także pomoc ludziom poszkodowanym przez klęski żywiołowe wspierając ich materialnie. Szczególną uroczystością w roku 2012 było nadanie kościołowi parafialnemu pw. Wniebowzięcia NMP tytułu Bazyliki Mniejszej z Bank Spółdzielczy w Sokołach złożył darowiznę na ufundowanie dmuchawy do organów kościelnych.
zobacz podziękowania i gratulacje dla Banku >>

Bank Spółdzielczy w Sokołach powstał w roku 1911. Przez ponad 100 lat swojej działalności zawsze wypełniał misję "Miejscowy pieniądz na potrzeby miejscowego środowiska". Nie prowadził zwykłej działalności gospodarczej, jak firmy działające zgodnie z zasadami kodeksu handlowego, ale wspierał lokalne inicjatywy społeczne i gospodarcze. Nigdy nie był nastawiony na osiąganie maksymalnych zysków, zawsze dbał o rozwój lokalnego środowiska.

Dzisiaj Bank Spółdzielczy w Sokołach chce być bankiem uniwersalnym, solidnym, cieszącym się zaufaniem klientów, zdolnym do utrwalania i wzmacniania pozycji na rynku lokalnym. Pragnie profesjonalnie i kompleksowo zaspokajać potrzeby w usługi finansowe klientów indywidualnych, instytucjonalnych oraz samorządowych.
Rok 2012 to rok intensywnej pracy w działalności banku. To rok inwestycji zmierzającej do poprawienia bezpieczeństwa jak również do poprawy jakości obsługi klientów. Dokonano remontu parteru budynku, sale operacyjne mają nowy wystrój, zbudowano centrum zapasowe, zakupiono nowe meble. Przygotowano dwa pokoje dla klientów pozwalające w sposób dyskretny zaciągnąć kredyt, bądź założyć lokatę. Wszystko to poprawiło standard obsługi klienta i wpłynęło na poprawę wizerunku naszego banku w środowisku lokalnym. Osiągnięte wyniki za miniony rok są lepsze niż za rok 2011. Świadczy to o zaufaniu, którym darzą nas klienci, a zaufanie w finansach jest fundamentem rozwoju.
zobacz galerię Banku >>

Bank Spółdzielczy w Sokołach,  ul. Sikorskiego 12,  18-218 Sokoły
tel. 086 274 15 80,   fax 086 274 11 13
e-mail:   sekretariat@bssokoly.pl