menu
strona główna dane kontaktowe logowanie do systemu
 Własna karta Banku
Bank Spółdzielczy w Sokołach oferuje swoim klientom, będącym posiadaczami rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych oraz rachunków bieżących własną kartę bankomatową, która jest nowoczesnym i wygodnym produktem bankowym. Karta umożliwia wypłatę gotówki oraz uzyskanie informacji o aktualnym saldzie i historii rachunków klienta.
Operacje dokonywane przy użyciu karty własnej realizowane są w trybie online, co oznacza automatyczne księgowanie transakcji z chwilą jej dokonania w ramach rzeczywistych, dostępnych środków znajdujących się na rachunku klienta, i jest gwarancją bezpieczeństwa przeprowadzanych transakcji.
Karta obsługiwana jest w bankomacie Banku Spółdzielczego w Sokołach (przy ul. Sikorskiego 12, dostęp 24 godziny) oraz w bankomatach sieci bankomatów podłączonych do systemu Novum Switch.


Bankomat dodatkowo w oparciu o kartę własną Banku, oprócz wypłaty gotówki, realizuje:
 • wypłata gotówki
 • wydruk potwierdzenia wypłaty
 • zapytanie o aktualny stan rachunku
 • wydruk aktualnego salda rachunku
 • zapytanie o historię rachunku
 • wydruk wyciągu z rachunku
 • aktywacja przelewów i płatności (planowanie płatności)
 • wydruk listy operacji planowanych
 • zmiana numeru PIN
 • aktywne funkcje multimedialne bankomatów (podpowiedzi lektora w trakcie obsługi)
 Wskazówki podczas korzystania z bankomatu
Obsługa bankomatu jest niezwykle prosta i łatwa. Aby uczynić ja jeszcze bardziej intuicyjną, bankomat - oprócz klawiatury numerycznej - posiada również trzy kolorowe przyciski:
Zielony - służy do potwierdzania każdej operacji, np. naciskamy go po wprowadzeniu kwoty transakcji. Klawisz ma oznaczenie słowne "Enter"
Żółty - służy do anulowania bieżącej operacji. Po jego naciśnięciu bankomat wraca do głównego menu pozwalając na ponowne przeprowadzenie operacji. Klawisz ma oznaczenie słowne "Clear"
Czerwony - naciśnięcie tego przycisku powoduje zaprzestanie wykonywania bieżącej operacji i zwrot karty. Klawisz ma oznaczenie słowne "Cancel".

Podczas korzystania z bankomatu należy pamiętać o następujących zasadach:
 • Jeśli wprowadzimy zły numer PIN, bankomat poprosi nas o jego ponowne wprowadzenie - jednak jeśli trzy razy z rzędu wprowadzimy zły numer, bankomat zatrzyma naszą kartę. Zatrzymanie karty nastąpi niezależnie od tego, czy zły PIN podamy trzy razy pod rząd w tym samym bankomacie, a także od czasu jaki upłynął pomiędzy wprowadzeniami złego PIN-u. Oczywiście jeśli zły PIN wprowadzimy dwukrotnie, a za trzecim razem wprowadzimy dobry PIN to licznik złych wprowadzeń kodu wyzeruje się. Jeżeli dwukrotnie wprowadzimy zły PIN i zrezygnujemy z operacji, a następnie znów będziemy próbować w innym bankomacie za kilka dni, to karta zostanie zatrzymana już po pierwszym wprowadzeniu złego kodu.
 • Z pewnością bankomat zatrzyma naszą kartę jeśli karta została zastrzeżona w wyniku kradzieży lub zgubienia. Karta może zostać również zatrzymana jeżeli minął jej termin ważności.
 • Karta - oraz wypłacana gotówka - może zostać również zatrzymana w bankomacie, jeżeli po dokonaniu transakcji nie wyjmiemy karty (bądź gotówki) po upływie 30 sekund. Bankomat najpierw wydaje nam kartę a dopiero po jej wyjęciu z urządzenia wypłacana jest gotówka - a po jej pobraniu również potwierdzenie dokonanej transakcji.
 • W razie zatrzymania karty w bankomacie np. z powodu nie odebrania jej z bankomatu po upływie odpowiedniego czasu (30 sekund) bądź wskutek błędnej pracy bankomatu, fakt ten należy zgłosić do banku (oddziału).
 • Jeśli mamy jakiekolwiek pytania czy problemy z obsługą bankomatu powinniśmy zgłosić to w banku.
 • Bankomat może również wydać nam wydruk potwierdzający dokonanie transakcji lub wykonanie innej operacji np. zmianę PIN-u. Bankomat, przed wydrukiem potwierdzenia zapyta czy życzymy sobie wyświetlenie potwierdzenia na ekranie, czy bezpośredni wydruk przez drukarkę, czy też ewentualną rezygnację z potwierdzenia.
 • Bankomat posiada również funkcję "zlecenia", tzn. może dokonać zlecenia przelewu gotówki z rachunku klienta na konto zgodnie ze złożoną wcześniej dyspozycją w banku (nazwa zlecenia, numer konta, tytuł operacji).
Bank Spółdzielczy w Sokołach,  ul. Sikorskiego 12,  18-218 Sokoły
tel. 086 274 15 80,   fax 086 274 11 13
e-mail:   sekretariat@bssokoly.pl