menu
strona główna dane kontaktowe logowanie do systemu
 

Uprzejmie informujemy Klientów o zamieszczeniu informacji dotyczących procedury składania i rozpatrywania skarg, reklamacji i wniosków w Banku Spółdzielczym w Sokołach.

zobacz więcej >>
 
 
Bank Spółdzielczy w Sokołach powstał w 1911 roku i tak jak polska spółdzielczość bankowa może poszczycić się bogatą i chlubną historią nierozerwalnie związaną z dziejami polskiego narodu i lokalnej społeczności.
Bank utworzono jako instytucję samopomocy kredytowej dla drobnych kupców, rzemieślników, a przede wszystkim rolników. Przez prawie 100 lat swojej działalności Bank zawsze wypełniał misję "Miejscowy pieniądz na potrzeby miejscowego środowiska".
Dzisiaj Bank posiada wymagane prawem fundusze własne, zachowuje normy płynności finansowej oraz podstawowych wskaźników ekonomicznych, Bank posiada bezpieczny portfel kredytowy.

Bank wypracował przez lata markę, która budzi zaufanie na rynku lokalnym.
 POLECAMY

Bank Spółdzielczy w Sokołach,  ul. Sikorskiego 12,  18-218 Sokoły
tel. 086 274 15 80,   fax 086 274 11 13
e-mail:   sekretariat@bssokoly.pl